پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
گرفتن عكس برای زن چه حكمی دارد؟
استفتاء:

گرفتن عكس برای زن چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
چنانچه عكس گیرنده زن باشد، اشكال ندارد و همچنین است اگر عكس گیرنده مرد باشد و زن حجاب شرعی را رعایت بنماید.