پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
نمایش زنان بی حجاب با هنرپیشه های مصنوعی چه حكمی دارد؟
استفتاء:

نمایش زنان بی حجاب با هنرپیشه های مصنوعی (نقاشی متحرك و تصاویر كامپیوتری) چه حكمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه
فی نفسه اشكال ندارد، مگر آنكه موجب طغیان شهوت باشد، یا موجب استخفاف به محرمات گردد.