پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
شروط استخاره با قرآن چیست؟
استفتاء:

آيا انسان مى تواند با قرآن استخاره كند؟ شروط آن چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ استخاره با قرآن شرط لازمى ندارد، جز اين كه كسى كه استخاره مى گيرد قرآن را بفهمد، و قدرت تطبيق فهم خود را بر مقصودش داشته باشد.