پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ملاقات زن و مرد نامحرم در خلوت بدون حضور شخص ثالث فى نفسها حرام نيست.
استفتاء:

نظر معظم له در خصوص ملاقات در خلوت و بدون حضور شخص ثالث، نامه نگارى و همچنين عكس گرفتن با دخترى كه هنوز صيغه محرميت با وی جارى نگرديده است چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ملاقات زن و مرد غيرمحرم (اجنبى) در خلوت بدون حضور شخص ثالث فى نفسها حرام نيست به شرط عدم ارتباط شهوانى; و همچنين نامه نگارى و عكس گرفتن با حفظ حجاب شرعى.