پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا حضرت فاطمه (عليها السلام) را بدون واسطه و با دست زدند يا با تازيانه؟
استفتاء:

آيا بزرگ بانوى اسلام حضرت فاطمه (عليها السلام) را بدون واسطه و با دست زدند يا با تازيانه؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ نصوص و مدارك معتبرى كه در اين مورد رسيده، نشانگر آن است كه تازيانه را به كار گرفتند.