پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
نظر آیت الله العظمی روحانی مدظله العالی در رابطه با مراسم و حدیث فضیلت نهم ربیع الاول
استفتاء:

نظر حضرتعالی در رابطه با مراسم و حدیث فضیلت نهم ربیع الاول چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ روزی با فضیلت است به خاطر جهاتی، و روایاتی هم در فضیلت آن روز وارد شده است. اعمالی هم ذکر شده است که به ضمیمه قاعده تسامح در ادله سنن استحباب آنها ثابت می شود.