پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم سجده کردن به حضرات معصومین (علیهم السلام)
استفتاء:

آیا سجده کردن و خم شدن، به جهت تعظیم و نه به قصد عبادت، در هنگام سلام دادن به حضرات معصومین (علیهم السلام) اشکال دارد و حد آن چقدر است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ سجده بر غیر خدا جایز نیست ولی تعظیم و احترام خوب است و خم شدن هم، به عنوان تعظیم و نه به حد رکوع، برای حضرات معصومین علیهم السلام اشکال ندارد.