پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا عایشه، ام المؤمنین است؟
استفتاء:

الف: با توجه به آیه قرآن رفتار ما با عایشه چگونه باید باشد؛ ام المومنین یا مادری که 1000 فرزندش را به کام مرگ کشاند؟

ب: عایشه را باید چگونه مورد خطاب قرار داد؟

ج: آیا احادیثی که از وی نقل می شود مورد تایید ما می باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: عنوان ام المؤمنین اگر هم داشته است از او گرفته شده با جنگ با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام.

ب: بدون لقب.

ج: خیر مورد تأیید نیست.