پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا پوشاندن پا از نامحرم واجب است؟
استفتاء:

آيا پوشاندن پا (قدمين) از نامحرم واجب است؟ مقدار پايى كه در كفش قرار مى گيرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ براى زن پوشاندن‏ پا از نامحرم حتى مقداری از پا که در کفش قرار می گیرد و در معرض دید می باشد، واجب است و نظر به آن براى‏ مرد نامحرم حرام است.