پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا آيه و يا حديث محكمى مبنى بر حرام بودن موسيقى هست يا خير؟
استفتاء:

آيا آيه و يا حديث محكمى مبنى بر حرام بودن موسيقى هست يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ آيات: سوره حج آيه31; و سوره لقمان آيه7; و سوره فرقان آيه73; به ضميمه روايات كثيره وارده در تفسير اين آيات و روايات داله بر حرمت آن و حرمت تكسب به آن و استماع و حرمت تعليم و تعلم مقدارى از اين روايات در وسائل باب 15و16 و99 و 100 و101 و غيرها، از ابواب ما يكتسب به.