پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا گوش دادن به آهنگى كه رقص آور نباشد حرام است؟
استفتاء:

آيا گوش دادن به آهنگى كه رقص آور نباشد حرام است؟ گوش دادن به آهنگ هاى غمگين چه حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ غنا كه صوتى است مطرب، گوش دادن به آن حرام است. غير از آن هيچ آهنگى حرام نيست، موسيقى هم از مصاديق غنا است، گوش دادن به آن هم حرام است.