پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا از پول خمس مى توان سهم مستمندان را شخصا پرداخت نمود؟
استفتاء:

آيا از پول خمس مى توانم سهم مستمندان را خودم شخصا بدهم يا نه؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دادن سهم سادات فقير به مستحقين با شناخت تمام شرايطى كه بايد مستحق داشته باشد بدون اجازه حاكم شرع جائز است، ولى اگر معلوم شود استحقاق ندارد تكليفتان زيادتر مى شود.