پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ضعف قابل تحمل، مجوز افطار روزه نيست.
استفتاء:

بنده به بيمارى خاصى مبتلا هستم كه موقع گرفتن روزه، بيماريم وخيم نمى شود ولى بسيار ضعيف و از حال رفته مى شوم; حكم جنابعالى در اين مورد چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ضعف زياد اگر موجب وخيم شدن بشود، يا به حد حرج غير قابل تحمل برسد; مى شود روزه را افطار نمود و وجوب از بين مى رود والا مجرد ضعف قابل تحمل مجوز افطار نيست.