پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا حاكم شرع مى تواند حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملاء عام قرار بگیرد؟
استفتاء:

آيا حاكم شرع مى تواند درموردى بنا به مصلحت براى عبرت گرفتن مردم حكم كند كه جنازه محكوم مدتى در ملاء عام قرار داده شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر مصلحت عبرت گرفتن مردم به حد لزوم نرسد نمى تواند حكم كند كه جنازه مدتى در ملاء عام قرار داده شود در فرضى كه آن عمل فى حد نفسه جائز نباشد و اگر به حد لزوم برسد مانعى ندارد حاكم براى عبرت گرفتن مردم چنين حكمى بنمايد.