پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر خانمی لحظاتی قبل از اذان مغرب آثار حیض ببیند روزه‌اش باطل است؟
استفتاء:

اگر خانومی تقریباً چند دقیقه قبل از اذان مغرب در ماه رمضان آثار حیض ببیند آیا روزه‌اش باطل است و باید آن را قضا کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دیدن حیض، اگر بعد از غروب خورشید است روزه او صحیح است بلکه اگر شک هم داشته باشد که قبل از غروب خورشید است یا بعد از آن، روزه آن روز صحیح است.