پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر بر اثر ملاعبه آب حرکت کند لکن خارج نشود آیا با بول کردن روزه باطل می‌شود؟
استفتاء:

در ماه رمضان اگر بر اثر ملاعبه آب حرکت کند لکن خارج نشود و شخص در طول روز بول کند آیا روزه‌اش اشکال پیدا می‌کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ روزه باطل نمی‌شود.