پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ملاک وطن دوم برای فرد چیست؟
استفتاء:

ملاک وطن دوم برای فرد چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ وطن دوم محلی است که شخص در محل دیگری غیر از وطن اصلی‌اش بدون اعراض از آن بنا دارد برای زندگی در مدت معتنابه زندگی کند، آنجا هم وطن او است و باید نماز را تمام بخواند.