پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا روزه برای فردی که 6 ماهه باردار هست ضرری دارد؟
استفتاء:

آیا روزه برای فردی که 6 ماهه باردار هست ضرری دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ضرر داشتن و نداشتن را باید از دکتر پرسید، اگر ضرر ندارد باید روزه گرفت.