پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم بازى كردن با آلات قمار در صورتى كه به قصد برد و باخت نباشد، چیست؟
استفتاء:

بازى كردن با آلات قمار در صورتى كه به قصد برد و باخت نبوده و فقط صرف بازى كردن است چه حکمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بازى با شطرنج‏ حرام است ولى بقيه اشكال ندارد.