پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا نگاه كردن و دست زدن به شطرنج‏ موجب بطلان وضو است؟
استفتاء:

در ميان مردم شايع است كه نگاه كردن و دست زدن به شطرنج‏ موجب بطلان وضو است، آیا این مطلب صحت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛  نشستن در محلى كه افراد در آنجا مشغول شطرنج بازى کردن هستند جايز نيست، ولى دست زدن به آن موجب بطلان وضو نمی‌شود.