پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر روزه‌دار قمار کند، آیا روزه‌اش صحیح است؟
استفتاء:

اگر روزه‌دار قمار کند، آیا روزه‌اش صحیح است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ قمار از محرمات شدیده است، روزه را باطل نمی‌کند ولی از رسیدن به مقامات عالیه معنوی جلوگیری می‌نماید.