پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
ورزشکاری که برای مسابقات آماده می‌شود، آیا می‌تواند روزه نگیرد؟
استفتاء:

ورزشکاری که برای مسابقات آماده می‌شود و با روزه گرفتن بدنش به تحلیل می رود، آیا می‌تواند روزه نگیرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ می‌تواند بعد از اذان صبح و خواندن نماز یک سفر چهار فرسخی بنماید، در آنجا افطار کند و برگردد به وطن و یا هر جا که محل کار اوست، بعد از ماه رمضان قضای آن را بجا آورد.