پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر بعد از غسل و نماز میت در جنازه خون دیده شود.
استفتاء:

ميتى را غسل داده و نماز خواندند، بعداً معلوم شد در جنازه خون است بعد از تطهير جنازه تكرار نماز لازم است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; واجب نيست.