پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اكتساب روزی از راه بازى بيليارد بدون برد و باخت حلال است و اشكال ندارد.
استفتاء:

مستدعى است با عنايت به وضعيت باشگاه هاى بيليارد كه محل تجمع اراذل و اوباش و اغفال نوجوانان مى باشد، نظر خود را اولا در خصوص  حكم بازى بيليارد مبنى بر قمار بودن و يا ورزشى بدون آن بيان نموده و ثانياً حكم حضور در چنين باشگاه ها و ثالثاً حكم اكتساب روزى از چنين راه هايى را مرقوم فرماييد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بازى بيليارد اگر با برد و باخت باشد، قمار است; والا قمار نيست و ورزش است. حضور در باشگاه فى نفسه اشكال ندارد. اكتساب روزى از تجمع قماربازان جائز نيست; ولى اكتساب از راه بازى بيليارد بدون برد و باخت حلال است و اشكال ندارد.