پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
فردی مدرک تحصیلی را خریده و وارد کار شده است آيا دريافت حقوق اشكال دارد؟
استفتاء:

شخصى ليسانس دارد، با پول، مدرك فوق ليسانس خريده و وارد كار شده است و حقوق مى گيرد، آيا دريافت اين حقوق اشكال دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنان چه در استخدام و دريافت حقوق، داشتن فوق ليسانس معتبر است، گرفتن حقوق اشكال دارد; ولى اگر استخدام و گرفتن حقوق معامله خاصى است و شرط ضمن العقد اين است كه فوق ليسانس داشته باشد، حقوق گرفتن شخص مذكور اشكال ندارد.