پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم وامى كه بانك به سند ازدواج مى دهد و موقع دريافت اقساط زيادى می گیرد.
استفتاء:

وامى كه بانك ها به سند ازدواج مى دهند و موقع دريافت اقساط زيادى مى گيرند، چه صورت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنان چه زيادى شرط در وام باشد، ربا و حرام است; اما اگر به عنوان ديگر مانند كارمزد يا هبه باشد، اشكال ندارد.