پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
طهارت نه در غسل دادن، نه كفن كردن و نه در نماز ميت شرط نيست.
استفتاء:

آيا شخص جنب و يا زنى كه در ايام عادت است، مى تواند ميّت را غسل دهد، كفن كند، نماز بخواند و او را دفن كند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بلى مى تواند، طهارت نه در غسل دادن، نه كفن كردن و نه در نماز ميت شرط نيست.