پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا خاموش كرن دستگاه تنفس که سبب فوت بیمار می گردد جايز است؟
استفتاء:

شخص محتضر كه در عالم نزع است و با دستگاه برقى تنفس مصنوعى داده مى شود و اگر آن دستگاه را خاموش كنند فوت مى كند و آيا خاموش كرن اين دستگاه جايز است يا نه؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; جايز نيست.