پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ترتيب در نماز قضاء براى ميت واجب نيست.
استفتاء:

آيا ترتيب در نماز قضاء براى ميت واجب است يا نه؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; واجب نيست.