پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
حكم شخصى كه شعائر حسينى را بدعت و غير جائز مى داند چيست؟
استفتاء:

حكم شخصى كه شعائر حسينى و گفتن يا على، و يا حسين را بدعت و غير جائز مى داند چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنين شخصى منحرف است و بايد تعلم نموده و خود را موافق با مستحبات و واجبات كفائيه قرار دهد. (امّا كافر نيست).