پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
گريه بر امام حسين (ع) موجب بخشش گناهان است اما شرايطى دارد.
استفتاء:

در روايات متعدد آمده كه گريه بر سيد الشهداء (عليه السلام) باعث بخشش همه گناهان مى باشد اگر چه گناهان خيلى زياد باشد. بعضى تعجب مى كنند كه چه طور ممكن است كه چند قطره اشك باعث بخشوده شدن گناهان بزرگ باشد. اميدواريم كه توضيح بفرماييد.

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اين جملات در مقام بيان مقتضى مانند آن كه «آتش مى سوزاند» است. همان طورى كه اين جمله شرائطى دارد مانند تماس داشتن و نبود موانعى مانند رطوبت، كه با عدم شرط و وجود مانع، سوزنده نيست; همين طور اين جمله كه گريه بر امام حسين(عليه السلام)موجب بخشش گناهان است شرايطى دارد از قبيل عقايد حقه و ندامت از گناهان گذشته و بنا داشتن بر مرتكب نشدن آن گناهان در زمان هاى آينده و اداى حق الناس و...  .