پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
چه تفاوتی بین اسماء خدا و صفات او وجود دارد؟
استفتاء:

چه تفاوتی بین اسماء خدا و صفات او وجود دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; در حقیقت تفاوتی بین اسم و صفت وجود ندارد بلکه این تفاوت صرفا اعتباری و فرضی است؛ مثل این که گفته شود: صفت، حمل بر موضوع (ذات) نمی گردد. پس نمی توان گفت: "خدا علم است" در حالی که اسم را می توان بر موضوع (ذات) حمل کرد و گفت: "خدا عالم است" بنابر این علم و قدرت و حیات از جمله ی صفاتند و عالم و قادر و حَی (زنده) از اسماء خداوند هست.