پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
راه رفتن در وسط وضو هيچ اشكالى ندارد.
استفتاء:

آيا راه رفتن در وضو ميان شستن دست ها و مسح سر اشكال دارد؟ هم چنين ميان مسح سر و مسح پاها؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; راه رفتن در وسط وضو هيچ اشكالى ندارد.