پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر شخصی بعد از غسل كردن رطوبت ديد آيا حكم جنابت دارد؟
استفتاء:

اگر كسى بعد از جنابت بول نداشت كه استبراء كند و بعد از غسل كردن رطوبت ديد آيا حكم جنابت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنانچه رطوبت مشتبه باشد; حكم جنابت دارد.