پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا می ‌توان به شخصی که قائل به تحریف است نسبت کفر و یا انحراف داد؟
استفتاء:

آیا می ‌توان به شخصی که قائل به تحریف است چه شیعه و چه از اهل تسنن، نسبت کفر و یا انحراف داد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; كافر دانستن شخص قائل به تحريف ـ قائل به زیادت باشد یا نقصان ـ روا نیست، زيرا هر كس شهادتين را ادا نمود مسلمان است، مگر اينكه آنها و يا يكى از ضروريات دين را بدون دليل و با وجود اينكه می ‌داند انكار آنها منجر به انكار خداوند متعال مى ‌شود، انکار کند.