پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
راه‌های شناخت خداوند متعال کدامند؟ و خودِ شناخت به چه معناست؟
استفتاء:

راه‌های شناخت خداوند متعال کدامند؟ و خودِ شناخت به چه معناست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; منظور از شناخت، علم است و دستیابی به شناخت خداوند، گاهی با کمک عقل صورت می پذیرد مانند شناخت وی از طریق"برهان نظم" ، یا با کمک نقل یعنی کتاب و سنّت (قرآن و معصومین) و یا از راه فطرت که بین انسان‌ها و دیگر آفریده‌ها مشترک است زیرا تک تک مخلوقات به اقتضای فطرت و تکوین، بهره ای از شناخت خداوند تعالی دارند.