پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا درخواست از رسول خدا و اهل بیت او مثلاً برای شفای از بیماری ، حرام است؟
استفتاء:

آیا درخواست از رسول خدا و اهل بیت او مثلاً برای شفای از بیماری ، حرام است؟ و اگر حرام است، آیا علت حرمت این است که درخواست از آنان، عبادت غیر خدا و در نتیجه، شرک به خداست؟ یاصرفاً مکلّف به حرمت شده ایم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; ظاهرا این است که ولایت تکوینی برای پیامبر و ائمه ثابت شده و این ولایت به معنای قدرت تصرف تکوینی می باشد بدین ترتیب که زمام امور عالم در دست آنهاست، دارای تسلط کامل بر تمامی عالم هستند، به هرگونه که بخواهند ـ چه ایجاد و چه عدم ـ می توانند در آن دخل و تصرف کنند و عالم طبیعت نیز تحت اختیارشان است ولی نه بطور مستقل بلکه در طول قدرت الهی و سلطه ی او بر کل عالم، بنابر این درخواست از آنان با این دیدگاه درست است و اشکالی هم ندارد.