پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
هیچ گونه تحریفی در قرآن صورت نگرفته است حتی جابجایی در آیات و سوره‌ها.
استفتاء:

آیا اعتقاد به این که یک آیه در محل خود قرار داده نشده است، نوعی قائل شدن به تحریف است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; هیچ گونه تحریفی در قرآن صورت نگرفته است و جابجایی در آیات و سوره‌های قرآنی نیز از این جمله می‌باشد زیرا خود شخص رسول خدا (ص) گردآوری و مرتب نمودن قرآن را در حیات مبارکشان بر عهده داشتند.