پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
چگونه خبر میلاد امام زمان با وجود ترس از آسیب رسیدن به ایشان، انتشار یافت؟
استفتاء:

گروهی از اهل تسنن به میلاد امام زمان (عج) اعتقاد دارند. آنها چگونه از موضوع ولادت حضرت آگاه شدند در صورتی که به دلیل ترس از بنی عباس این موضوع به صورت یک راز پنهان شده بود و امام حسن عسکری (ع) تنها نزدیکان مورد اطمینان خود را از آن آگاه ساخته بودند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; میلاد امام زمان (عج) تنها در یک دوره خاص و آنهم از ترس آسیب رسیدن به حضرت توسط دشمنان مخفی نگاه داشته شده بود و لیکن بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری (ع) خبر میلاد ایشان انتشار یافت، سفیران و کسانی که به دیدار ایشان مشرف شدند نیز دستوری بر پنهانکاری و مخفی نمودن موضوع نداشتند، به همین دلیل خبر میلاد آن حضرت (ارواحنا فداه) در همه جا پخش شد.