پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا تقلید کافی است؟ یا برای شناخت خدای متعال، دلیل لازم است؟
استفتاء:

آیا تقلید کافی است؟ یا برای شناخت خدای متعال، دلیل لازم است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بنا بر اصل دفع ضرر احتمالی، عقل حکم میکند که ما در پی شناخت خدا باشیم. حال که چنین است شناخت مبتنی بر حدس و گمان، کفایت نمی کند زیرا ضرر احتمالی نه با حدس و گمان که با شناخت یقینی برطرف می‌شود. بنابراین اگر منظور از تقلید در این پرسش، پیروی از اعتقادات دیگران ـ حتی در صورت عدم آگاهی بخشی و اطمینان دهی ـ باشد این تقلید به حکم عقل جایز نیست ، زیرا ضرر احتمالی با این گونه شناخت بر طرف نمی‌شود و چنانچه منظور از تقلید، پیروی اطمینان بخش از فقیه متخصص در دین باشد ایرادی ندارد زیرا عقیده چنین فردی بر پایه استدلال بوده و موجب اطمینان و یقین از درستی آن است.