پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا بر هر انسانی لازم است که درباره معبود حقیقی جستجو و تحقیق کند؟
استفتاء:

آیا بر هر انسانی لازم است که از یک نوع اعتقاد برخوردار باشد، خالق را بشناسد و درباره معبود حقیقی جستجو و تحقیق کند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بدون تردید و به حکم عقل شناخت آفریننده لازم است زیرا همین عقل، دفع ضرر احتمالی را لازم می داند زیرا می‌بینیم که در طول تاریخ بر هر قومی پیامبر و رسولی اعزام شده که همگی آنها در جوامع خود به راستی، درستی، پاکی و پایداری، معروف بوده، از وجود پروردگاری به نام "الله"خبر داده و عدم شناخت او را مستوجب عذاب دانسته اند. پس احتمال عقلی داده می‌شود که درصورت بی توجهی به گفته‌های پیامبران،گرفتار ضرر مذکور شویم؛ بنابراین لازم است که عقل در پی شناخت آفریننده و معبود برآییم تا ضرر احتمالی را از خود دفع گردانیم.