پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
تكرار مسح اگر به حد وسواس نرسد اشكال ندارد.
استفتاء:

تكرار مسح چه صورت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اگر به حد وسواس نرسد اشكال ندارد.