پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
پوشيدن لباس آستين كوتاه برای مردان چه حکمی دارد؟
استفتاء:

حجاب مرد در برخورد با زن نامحرم را بيان فرماييد. آيا پوشيدن لباس بدون آستين يا آستين كوتاه طبق عرف متداول جايز است، و استفاده كردن از مواد خوشبو كننده براى بانوان هنگام رفت و آمد در خيابان ها و معابر و مغازه ها چه حكمى دارد؟ و آيا زن مى تواند با اجازه شوهرش آرايش كند و به جمع نامحرمان بيايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; هر عملى كه موجب تهيّج قوه شهويّه جوانان شود، بر زن جايز نيست ولو شوهرش دستور دهد و در غير اين صورت موارد ذكر شده اشكال ندارد و اما پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مرد اشكال ندارد. بلكه بدون آستين هم براى مرد اشكال ندارد، ولو اينكه براى زن جايز نيست به بالاى دست مرد در صورت عريان بودن نگاه كند.