پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى شود يا خير؟
استفتاء:

در مورد قسامه بفرماييد: الف) آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى شود يا خير؟ ب) با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; الف) با قسامه در جنايت عمدى بر اطراف اگر چه ديه ثابت مى شود ولى قصاص ثابت نمى شود، و دليل مختص به قصاص در نفس است. ب) نصاب قسامه در جنايت بر اطراف چنانچه جنايت موجب ديه كامله باشد شش قسم است، چنانچه كمتر باشد به آن حساب مثلا اگر ثلث ديه باشد دو قسم.