پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر مجرمى در مكه ديده شود، آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟
استفتاء:

اگر مجرمى كه قانونا بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييد: الف) آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟ ب) آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم (سرقت، قتل بدهكارى، جاسوسى، مواد مخدر، محاربه، افساد في الارض و...) تفاوتى هست؟ ج) آيا بين حرم و بيت الحرام تفاوتى وجود دارد؟ د) آيا بين مسلمانان، كافر و اهل كتاب تفاوتى هست؟ هـ) آيا بين كسى كه اتفاقا به مكه رفته با كسى كه به آنجا پناهنده شده، تفاوتى هست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; الف) مجرمى كه در مكه ديده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمى شود در حرم بر او اجراء حد نمود. و اگر در حرم مرتكب جرم شده باشد مى شود در حرم اجراء حد نمود. ب) و در جرائم بين انواع آن تفاوتى نيست. ج) موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام. د) در اين حكم بين مسلمانان و كافر تفاوتى نيست. هـ) كما اين كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شده باشد و غير او.