پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
به آذوقه ای که امسال خمس آن پرداخت شده در سال بعد خمس تعلق نمیگیرد.
استفتاء:

اگر كسى سر سال خمسى آذوقه زيادى در خانه داشته باشد و خمس آن را پرداخت كند باقيمانده آذوقه كه خمس آن را داده تا سر سال آينده خمسى تمام نشده باشد آيا به آذوقه مذكور دوباره خمس تعلق مى گيرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; خير، تعلق نمى گيرد.