پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
چه جمله ای برای ادای صیغه نذر صحیح است؟
استفتاء:

آيا اين كلمه (جملات) صيغه نذر مى باشد يا خير; الف) خدايا نذر مى كنم كه اگر حاجتم برآورده شد، يك روز روزه بگيرم; ب) براى رضاى خدا اگر حاجتم برآورده شد، يك روز روزه بگيرم.

جواب:

باسمه جلت اسمائه; به فتواى من در تحقق نذر و وجوب عمل به آن همان نيت كافى است; يعنى همين مضمون صيغه نذر را انشاء قلبى كند، يعنى اعتبار نفسانى كه در هر معامله قبل از انشاء لفظى مى شود در انعقاد نذر كافى است.