پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
باطل كردن روزه غير واجب تا غروب جائز است.
استفتاء:

اگر كسى نذر روزه غير معين كرده: الف) آيا قبل از ظهر مى تواند باطل كند؟ ب) آيا بعدازظهر مى تواند باطل كند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; باطل كردن روزه غير واجب تا غروب جائز است.