پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
شخصی که فراموش میکند مورد نذر چه بوده، وظيفه اش چيست؟
استفتاء:

شخصى نذر كرده پنجاه هزار تومان از حقوق خود را در مورد خاصى (مثل  خرج حسينيه، دادن به ايتام، جلسه، دعا و...) مصرف كند، اما بعد از به دست آمدن پول، شك مى كند اصلا مورد نذر چه بوده، وظيفه او چيست؟ در مورد نذر وظيفه او چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; ظاهراً حكم اين نذر حكم آن است كه نذر كند مبلغ معينى در عمل نيكى كه اطاعت خداوند است صرف كند. بنابراين، صرف در هر عمل خوبى كه مقرب الى الله تعالى مى باشد جائز است.