پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر صيغه نذرى روى كاغذ بدون تلفظ آن، نوشته شود آيا نذر واجب مى شود؟
استفتاء:

اگر كسى صيغه نذرى را روى كاغذ بنويسد بدون اين كه آن را تلفظ كند، آيا نذر واجب مى شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنان چه قصد انشاء دارد، بلى.